Obchodné podmienky

OBJEDNÁVKA TOVARU

Ako objednávať tovar?
1. E-shop
* V našom e-shope si vyberte tovar a v požadovanom množstve a vložte do košíku.
* Skontrolujte, či ste do košíku pridali naozaj vami požadovaný druh a množstvo tovaru. Tovar sa predáva v rôznych jednotkách (kusy, tis, balenia, m2, bm, kg, atď.).
* Ak obchodujete v niektorej oblasti nášho sortimentu, môžete požiadať o pridelenie veľkoobchodného cenníka, prípadne si dojednajte špeciálnu cenu s našim obchodníkom.
* Dokončite objednávku.
2. Telefonicky
* Ak chcete tovar objednať telefonicky, môžete tak urobiť na čísle +02 534 100 60, alebo 0911 710 977.
* Naši pracovníci vám ochotne pomôžu s výberom.
3. E-mailom
* Ak chcete tovar objednať prostredníctvom e-mailu , môžete tak urobiť na info@korok.sk

DODANIE TOVARU

* Dodanie objednaného tovaru bude podľa prevádzkových možností realizované, v čo najkratšom termíne. Vo všeobecnosti, objednaný tovar expedujeme do 48hodín. Vo výnimočných prípadoch sa môže dodacia doba predĺžiť, o čom budete vopred informovaný.
* Miesto dodania je určené na základe objednávky kupujúceho – tovar je dodaný prostredníctvom kuriéra
* Osobný odber tovaru je možný výlučne v predajni firmy Korok Jelínek, spol. s.r.o. na adrese Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava.
* Ak neprevezme kupujúci predmet objednávky z dôvodov vyplývajúcich na jeho strane, (alebo aj napriek dohodnutému termínu nie je prítomný alebo nie je schopný uhradiť kúpnu cenu) znáša kupujúci náklady na opätovné doručenie v plnej výške
* Tovar zasielaný v obálkach je distribuovaný prostredníctvom Slovenskej pošty.
* Objednávky doručujeme vlastnou dopravou alebo pomocou externého prepravcu / kuriéra.

Zásielku je potrebné ihneď pri preberaní riadne prekontrolovať a v prípade poškodenia vypísať škodový list. Neskoršie reklamácie viditeľného poškodenia tovaru nebudú akceptované.

DOPRAVNÉ:

Malooobchodný predaj:

* Osobný odber zdarma
* Pri objednávkach nad 80€ v rámci SR – zdarma
* Pri objednávkach do 80€ v rámci SR – 5,00€                                                                                                                                                                     * Packeta - na vybraný tovar – 2,50€    
* Mimo SR – na vyžiadanie

Veľkoobchodný predaj

* Osobný odber zdarma
* Pri objednávkach nad 480€ v rámci SR – zdarma
* Pri objednávkach do 480€ v rámci SR – 5,00€/balík,  20,00€/paleta 

BALNÉ:

* Štandardné balenie z výroby – zdarma
* Bezpečnostné balenie proti poškodeniu počas prepravy (podlahy, dosky) – 5€/balík
* Bezpečnostné balenie líšt – 12€/balík

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu je možné uskutočniť:

* V hotovosti
* Na dobierku (+2,00€ s DPH)
* Zálohovou faktúrou
* Faktúrou na splatnosť (podmienky musia byť dohodnuté s našim obchodným oddelením)
* Tovar vyrábaný na zákazku podľa objednávky kupujúceho musí byť uhradený dopredu zálohovou faktúrou

V prípade, že je suma Vášho nákupu nižšia, ako 10€, dovoľujeme si Vám účtovať manipulačný poplatok, vo výške 1,50€ (poplatok zahŕňa manipulačné a účtovné náklady).

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi?

Prevádzkovateľ eshopu www.korok.sk, v ktorom sú spracúvané vaše osobné údaje je: Korok Jelínek, spol.s.r.o., Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava, IČO: 35845210 (ďalej len Korok Jelínek, spol s.r.o.) email: info@korok.sk, tel: +421253410060.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Fakturačné/dodacie údaje/registračné údaje: Meno, priezvisko, oslovenie, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, adresa doručenia, používateľské meno. 

Údaje o nákupoch, prihlásenie: Údaje o tovare, cene nákupov, dátum objednávky, dátum a čas registrácie. V prípade nákupu bez registrácie nebudeme spracúvať vaše používateľské meno, dátum registrácie.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:
Elektronicý obchod (ďalej len eshop): spracúvame vaše fakturačné/dodacie údaje a údaje o nákupoch na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovanie platieb za objednaný tovar, poskytnutie o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav a doručenia objednaného tovaru.
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.
Registrácia:
Ak sa pri dokončení objednávky zaregistrujete budeme spracúvať vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy registrovaných užívateľov. Osobné údaje na účely registrácie v eshope www.korok.sk spracúvame na základe vášho súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Všetky osobné údaje sú dôverné.

Dĺžka uchovávania osobných údajov:
Vaše osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom k účelu ich spracovania, prípadne po dobu stanovenú vo vami poskytnutom súhlase od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať po dobu aspoň 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov:

Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky (plnenia zmluvy) je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť.

Zdieľanie vašich osobných údajov:
Príjemcovia na základe osobitých zákonov – daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.
Sprostredkovatelia:
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch poskytnúť našim dodávateľom, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zmluvných pokynov.
Našimi sprostredkovateľmi sú: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia poštových, zasielateľských a kuriérskych služieb.

Vaše práva súvisiace s osobnými údajmi:
Právo na odvolanie súhlasu – súhlas so spracúvaním osobných údajov a súhlas s registráciou v eshope www.korok.sk môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu firmy Korok Jelínek spol.s.r.o. alebo elektronicky na email: info@korok.sk.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred jeho odvolaním.
Právo na prístup k vašim osobným údajov – na základe žiadosti máte právo získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a na poskytnutie kópie vašich osobných údajov.
Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov – osobné údaje musia byť správne, pravdivé a aktuálne. Na základe žiadosti máte právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo na vymazanie osobných údajov – na základe žiadosti máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – na základe žiadosti máte právo o blokovanie vašich osobných údajov.
Právo na prenos osobných údajov – na základe žiadosti máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte a máte tiež právo požiadať o prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
Právo podať sťažnosť – máte právo v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov kedykoľvek sa obrátiť na dozorný orgán, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami alebo platnou legislatívou. Dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava

Spôsob uplatňovania práv:
Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu našej spoločnosti alebo na elektronicky na email: info@korok.sk. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES
Čo sú súbory cookies
Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítač alebo iné zariadenie s prístupom na internet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum vzniku.
Pri ďalšej návšteve stránky prehliadač znovu načíta cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame nepoškodzujú vaše zariadnie.
Súbory cookies napomáhajú vytvárať použiteľné stránky tak, aby umožnili základné funkcie, akými sú navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránke nemôžu správne fungovať bez súborov cookies.
Kategória – potrebné:
- Stav súhlasu užívateľa cookies pre aktuálnu doménu
- Uchovanie stavu relácie užívateľa vo všetkých požiadavkách na stránku

Kategória – štatistika:
- Registrácia jedinečného ID, ktoré sa používa ku generovaniu štatistických údajov o tom ako návštevník používa webové stránky
- Služba Google Analytics na hodnotenie využitia webových stránok
- Služba Google Adwords k meraniu konverzií.


REKLAMAČNÉ PODMIENKY
* Dodaný tovar zakúpený cez e-shop môžete do 30 dní od prevzatia na vlastné náklady vrátiť.
* Zásielku je potrebné ihneď pri preberaní riadne prekontrolovať a v prípade poškodenia vypísať škodový list. Neskoršie reklamácie viditeľného poškodenia tovaru nebudú akceptované.
* Tovar, ktorý budete vracať, musí byť nepoškodený a kompletný v originálnom obale.
* Tovar nám doručte späť na našu adresu.
* Neposielajte tovar na dobierku.
* V prípade zasielania odporúčame tovar poistiť.
* Pri neopodstatnenom vrátení tovaru bez reklamácie účtujeme 15% manipulačný poplatok.
* Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vám peniaze za tovar vrátime do 30 dní.

ZÁRUKA - ZÁRUČNÉ PODMIENKY
* na všetok tovar poskytujeme zo zákona minimálnu záruku 24 mesiacov
* na niektoré produkty môže byť výrobcom poskytnutá aj dlhšia záruku ako 24 mesiacov
* o záruke na konkrétny produkt sa informujte na našom predajnom oddelení
* na korkové podlahy poskytujeme záruku 2 - 20 rokov, podľa typu podlahy a povrchovej úpravy

UPOZORNENIE
Korkové podlahy a obklady môžu vykazovať farebné odlišnosti medzi jednotlivými kusmi. Ide o rovnaké farebné odtiene, ktoré sa vyskytujú aj pri ostatných prírodných produktov. Pred inštaláciou odporúčame jednotlivé dlaždice prezrieť a eliminovať odtiene.

 

Platnosť od 25. mája 2018